Tubig

IMG_8193--ok-pola01

Sa akong damgo, ako ug ang tubig usa ra. Yano kaayo nako ang pagginhawa sa kinapusoran sa usa ka dagat nga diin ako kalit nadagsa. Dili lisod ang paglangoy, kay sa akong pamati ako usa ka puya nga nibalik pagtidlom sa tago-angkan sa akong inahan. Katin-aw ang dagayday sa tubig. Walay lanog, walay kangitngit, walay katugnaw, walay kagubot, walay anino nga maghadla sa takna. Kalinaw ug kagawasan sa matag panaw nga napautaw- utaw duyog sa sulog nga walay padulngan. Sa akong pamati dire ang sinugdanan. Ug walay nasayod nga basin ikaw, ako usa ka isda ug  sirena sa atong mga damgo nga buot mokaplag ug mga isla tugbang sa mga huni sa balod nga igo na moamoma sa nasamdan natong mga kalag. Susama ba usab niini ang hinapos natong mga takna, nga kita mokayab  pabalik sa lawod ug diin didto mahikabalo kita sa pagyukbo sa lilo. Unta sa akong pagmata pagkawas padulong sa mala makahibalo nako sa pagkab-ot sa balanse ug mahisabtan si Archimedes nga bisan sa akong duha ka tiil dili na ko maunlod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s